Logo DOMIDOTO s popisem
Zavolejte nám

+420 736 122 121

Odpadové hospodářství

Máme dlouholeté zkušenosti s řešením odpadového hospodářství ve stavebnictví. Váš odpad primárně zrecyklujeme, případně zlikvidujeme odborně a ekologicky. Zajišťujeme také kompletní demoliční činnost a realizaci terénních úprav.

Odpady a recyklace

Zajistíme pro Vás profesionální servis v oblasti stavebních odpadů, ať už jste stavební firma nebo soukromý podnikatel.
Recyklujeme suť, zeminy a kamenivo.
Zajišťujeme recyklace výkonným mobilním drtícím a třídícím zařízením.
Zajistíme také zapůjčení velkoobjemových zařízení.
Samozřejmostí je poskytnutí odborného poradentví v problematice stavebních odpadů a nakládání s nimi.

Demolice objektů a budov

Provádíme demolice objektů rodinných a panelových domů, firemních areálů a stávajících pozemních komunikací, a to zejména ve východních a středních Čechách.
Provádíme ruční bourací práce a strojní demolice.
Bouráme objekty zděné, dřevěné i železobetonové.
Nebráníme se ani demolici v náročných podmínkách.
Samozřejmostí je odvoz demoličního materiálu a likvidace odpadů.

Terénní úpravy

Realizujeme záměry terénních úprav v souběhu s problematikou recyklace odpadů převážně zemin a kamení, nebo z důvodu nutnosti úpravy terénu při výstavbě jiného záměru.
Zajišťujeme komplexní řešení terénních úprav od počáteční studie po vydání souhlasu s dokončením stavby.
Realizujeme samotné zemní a výkopové práce včetně případné recyklace mobilní třídící linkou.
Garantujeme odvoz a likvidaci přebytečného materiálu v souladu s platnou legislativou.
© 2024 DOMI DOTO | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu